הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 27.02

יום ו 26.02

יום ה 25.02

יום ד 24.02

יום ג 23.02

יום ב 22.02

יום א 21.02

 
 
6:00

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 
 
7:00

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 
 
8:00

9:45
שיעור פרטי

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 
 
9:00

10:00
שיעור פרטי

 
 
10:00

11:00
שיעור פרטי

 

11:00
שיעור פרטי

 

11:00
שיעור פרטי

 
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:05
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 
 
19:00

20:10
מכשירים

 

20:10
מכשירים

 

20:10
מכשירים

 

20:10
מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00